Bohoslužby se slouží každou 1. a 3. neděli v měsíci  od 1000 hodin.

Koncert chrámového sboru

Vilémovský monastýr 6. května t.r. v 19,30 hod.
Chorodia agiu Georgiu


Rád bych Vás informoval o cestě našich sester Prusali do Thessaloniki, kde natáčeli dokument pro českou televizi a televizi Noe, nejen o svém životě, ale především o pravoslaví. Sestry se v chrámu sv. Dimitria setkaly s otcem Asteriem Karapatakisem, který je prováděl a sdělil jim mnoho důležitého o samotném chrámu, o svatém velkomučedníkovi i o svatých bratřích Cyrilovi a Metodějovi. Krátká reportáž z této návštěvy bude vysílána již tento měsíc v křesťanském magazínu na čt 2. Setkání s otcem Asteriem bylo velice dojemné a znamená veliké požehnání nejen pro sestry Prusali, ale i pro naši kapli sv. Jiří. Otec Asterios při loučení obdaroval sestry myrem vycházejícím z ostatků svatého Dimitria. Režisérem a kameramanem vznikajícího filmu a celého projektu je pan Martin Žucha.

Videoukázku můžete shlédnout zde.

VIDEO